Dünya’da haram olan şarap, cennette helal mi?

sarapBu iddianın temel sebebi içki ve içecek kelimelerinin Arapça karşılığı ile Türkçe karşılığının karıştırılmasıdır. Bu karışıklılıkla orijinal metinde olmayan ifadeler sanki Kuran’da varmış gibi zannedilmektedir. İlk başta bu konuyla ilgili olan ayetlere bakalım.

Takva sahiplerine va’dedilen cennetin misali (şudur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç (böyle mükafatlanan bir kişi), ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını ‘parça parça koparan’ kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu? (47 Muhammed Suresi, 15)
Bu ayette çevrilen “şaraptan ırmaklar” kelimesinden yola çıkarak şarabın bir içecek olarak cennette olduğu ve dolayısıyla övüldüğü iddia edilmektedir. Fakat bu ayette geçen kelimenin karşılığı ve bunun anlamına bakıldığında hatanın nerede yapıldığı anlaşılacaktır.
Ayetin orijinalinde de “şarap” kelimesi geçer ve Türkçe’ye direkt olarak “şarap” diye tercüme edilir. Fakat Arapça’daki “şarap” kelimesinin karşılığı ile Türkçe’deki “şarap” kelimesinin karşılığı aynı değildir. “Şarap” kelimesi Arapça “içmek” anlamına “şerebe” fiilinden türer. Şarap içilecek olan her şeydir. Fakat bu kelime Arapça’dan Türkçe’ye geçerken anlam kaymasına uğramış ve “içki” anlamında “şarap” olarak anlamlandırılmıştır.
Kuran’da ise “şarap” ve “alkollü diğer içecekler” için “Hımır” kelimesi kullanılmaktadır. Kur’an’da da “alkollü içecek” (Türkçe’deki şarap) anlamında bu kelime kullanılmaktadır.
Ey iman edenler, içki (Hımır), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? (Maide Suresi, 90-91)
Ayrıca Allah Kur’an’da cennet içeceğinin sarhoşluk vermediğini başka bir ayette ayrıca şöyle ifade etmektedir.
Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve kadehler ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. (Vakıa Suresi,18-19)
Dolayısıyla iki dil arasındaki bu anlam karmaşasından faydalanılarak bu eleştiriler yapılmaktadır. Oysa ayette geçen kelimelerin gerçek anlamları bulunup, kelimeler buna göre düşünülürse sonuçta ortada bir çelişki olmadığı görülür.

 
 1. Evet bende bu ayetlerden ve sizin konuya getirdiğiniz açıklama doğrultusunda size katılıyorum.Zaten cennete giripte (ki insanları tanıdıkça çok az sayıda insanın cennete gireceğini düşünüyorum) bizlerin anladığı tarzda bir sütten ırmakla veya içilecek diğer içkilerle karşılaşacaklarını da düşünmüyorum.Burada belki de bu konu bizlere mükemmel bir cenneti anlatabilmek için kullanılmış bir ifade tarzıdır.Bunu bilemeyiz.Hele hele Kur’anda geçen ayetlerden yola çıkarak bu hayli zor görünüyor.
  Benim bu konuda asıl kafama takılan şu:
  Biliyorum ki bizleri yaratan, sonuçta sınavdan geçirerek tekrar diriltecek ve hesaba çekecek olan ALLAH niçin insanlığa elçi tayin ettiği diğer peygamberlere ve kavimlere(topluluklara) değişik kurallar ve yasaklar getiriyor?Mesela Hristiyan toplumlar resmen bazı ayinlerini kiliselerinde içki içerek kutluyorlar.Haa asıl İsa Peygamberimize vahiy olan ayetlerde yasaklanmıştır düşüncesi de olabilir ama zannetmiyorum.Eğer olsaydı mutlaka bazı hristiyan toplumlar tarafından hatırlanır ve uygulanırdı diye düşünüyorum.Özellikle zamandan münezzehtir diye inandığımız Allah kavramında bu bana garip geliyor.Allah İsa Peygamber döneminde yaşayan insanların bu öğretileri mahfedeceklerini, kısa bir zamandan sonra başka bir topluma başka bir Peygamber göndereceğini elbetteki biliyordu.Hal böyle iken niçin bazı konularda farklılıklar var?Allah ta sanki gelişen olayları gördükçe durumu düzeltme yolunu seçiyor gibi algılıyorum.Evet şunuda düşünmüyor değilim: İnsanların birden bazı yasaklara uymada zorluk çekeceklerini, bu nedenlede tabiri caizse alıştıra alıştıra öğretiyor da olabilir.Ki bu durumu Kuranda birçok konuda görüyoruz.Benim bu sözlerim ilk bakışta sanki bir imansız kişinin sözleri gibi anlaşılmış olabilir.Hayır tam tersi.İNANIYOR VE SADECE DAHA DOĞRUYU öğrenme arzusundayım.Sizlerin bu tarz konulara çok daha ilginç yaklaşımlarınızın olduğunu bilmekteyim vede yararlanmak istiyorum.Bu zamandan münezzehlik konusu baya kafamı kurcalıyor.Konuyu biraz açarda açıklayabilirseniz sevineceğim.
  Sitenizin uzun zamandır takipçisiyim.Bu oluşan probleminize de baya üzüldüm.Çok ilginç ve güzel tartışmalar vardı.İnşallah hepsi geriye döner.Sizleri seviyor ve saygılar sunuyorum.İyi çalışmalar.

 2. Sayın admin.
  Konuyla ilgili olmasa da bir önceki yazımda sizlerin açıklamasını dikkatle beklediğim bir yazım vardı.Yazım sitede görülüyor ancak sizin konuyla ilgili bir alt yazınızı göremiyorum.Acaba ben mi bulamıyorum yoksa sizin bir ilaveniz olmadı mı?A.Yavuz

  XXXX
  Ben ilave bir şey yazmadım.
  Admin
  XXX

 3. sitenize ilk defa giriyorum internette bi dövme yasak araştırması yapıordm sizin sitenizi denk gelip girdim bende bi soru sorim dedim inş. cvp gelir geriyee benım sorumm
  Dinde dövme yada kuran’da dövme yaptırmak gibi yasak şeyler var diorlar dinimizce dövme yasak mı yada kuran-ı kerim’de dövme yasakmı ben sadece bunu cevabını istiyorum verirseniz tşk ederim

  XXX
  Kuran’da dövmenin yasak olmasıyla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.
  Admin
  XXX

 4. Yanılmıyorsam soru şuNedn Allah Dünya hayatında Şarabı yasaklamış da ahiret hayayatında serbes veya helal oluyor. Verdiğiniz Ayet örneklerine Aynen katılıyorum Kur’an dünya hayatında insanlara zararlı olan herşeyi yasaklamış helal veya faydalı olan bütün yiyecek ve içecekleri serbest bırakmıştır.7/157- Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır Allah Yarattığı Kulu En güzel bilendir Dnya hayatında şarap haramdır.. Ahiret Alemi ise Yeni Bir Yaratılıla yaratılıp orada konum farklılaşıyor.56/3535- Gerçek şu ki, Biz onları yeni bir inşa (yaratma) ile inşa edip-yarattık.Anne karnındaki çocuğun dünya hayatına gelmesi ile yaşamın değiştiği gibi Dünya hayatından Ahiret hayatına geçildiğinde yaşam değişmektedir Cehennemde olanlar ateşin onları yaktığı halde derilerinin tekrar yenilenerekEbedi olarak acı çekmelerinin devam etmesi gibi. Ayette ifade edildiği gibi”Başlarını Ağrı tutturmayanve kendilerinden geçirmeyen” ifadesiyle dünyadaki içkilerden farklılığını izah ediyor demektir. Bunlar Kuranda çelişki doğurmaz. Şunu İyi Bilmek lazımdır ki Gerçekten kuranda çelişki yoktur. Eğer çelişkili gibi gördüğümüz ayetleri derinden derine incelersek o çelişkisizliği mutlaka yakalarız3- O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?

  4- Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.

  alışma ve gayretinizden dolayı sizi tebrik ediyor selam ve sevgiler sunuyorum.

  .

 5. Allah peygamberleri vasıtasıyla çeşitli dinlere diğer bir dine koymadığı yasaklar getirmiştir.Mesela insanoğlunun cennetten kovulmasına sebep olan yasak meyve adem ile havvaya bildirildiği halde din kitaplarımızda adı verilmemiş dolayısıyla böyle bir yasağımız yok bunun yanında Kur’anda geçen içki ilk başta değil içki içip dinini imanını zarara sokanlar için zaruret olmuş ve inmiştir incilde şarap yasağı yoktur yani isa peygamberin ümmetine değildir o yasak domuz etinin de onlara yasak edilmediği gibi yine musevilerin yasaklarının ne olduğuna kur’anda da değinilir fakat islamiyette bu yasaklar yoktur.Bütün bunlar indirilen kavmin yasaklarıdır ve allahın kulun iradesini ve kulluk bilincini sınamak içindir kanımca.Saygılar.

 6. Teşekkürler yazı için dostlar.

 7. ayetlerde cennet için orda boş söz işitmezsiniz diye belirtilir.içki içen adamın işi ise tam tersi küfür,boş ve saçma sözlerdir.cennette içilenin verdiği sarhoşluğun dünyadaki içilen alkolün verdiği sarhoşluğa benzemediği gün gibi 2 kere 2: 4 edercesine ortadayken burada da ateistlerin ayetleri çarpıtma gayretinin mantıksızlığı bir kez daha ortadadır.

 8. amenna cennette sarhoşuk yok.sarhoşluk kelimesini kullanmamdaki asıl sebeb ateistlerin ayetlerde geçen içkinin sarhoşluk verici olduğuna inanmalarının ardında yatan ”içki =sarhoşluk”durumuna ,bu düz mantığın anlamsızlığına dikkat çekmek istememdi. yani boş söz işitilmeyen cennette dünyadaki gibi bir sarhoşluk,dolayıyle bildikleri sarhoş eden alkolün olamayacağını izah etmek için.

 9. Sayın A.yavuz kardeşim seninde muhabbetinde değindiğin gibi ALLAH kullarına yasaklarını alıştıra alıştıra öğretiyor kanaatindeyim okula başlayan bir çocuğun ilkönce ilköğretim daha sonra lise ve daha sonra üniversite gibi insanların zeka ve bilgi kapasitesi ile alakalı bir takım olayların görülmesi çözümlenmesi ve daha iyi anlaşılır olması adına gelişmiş olabilir yoksa; ilk kitap kuran-ı kerim olmuş olsaydı hangi haram insanlara izah edilip yasaklanabilirdi? Yani bazı şeylerin bilincine varıp iyilikle kötülüğü ayırt etmek adına gelişmiş olduğunu düşünüyorum Tıpkı canımızın sahibi yaradanın emanetine buyurduğu gibi o kötülüğü yasaklar iyiliği emreder, kuran-ı kerim hz. Muhammed s.a.v.