Dünya’da haram olan şarap, cennette helal mi?

Bu iddianın temel sebebi içki ve içecek kelimelerinin Arapça karşılığı ile Türkçe karşılığının karıştırılmasıdır. Bu karışıklılıkla orijinal metinde olmayan ifadeler sanki Kuran’da varmış gibi zannedilmektedir. İlk başta bu konuyla ilgili olan ayetlere bakalım.
üzüm

Takva sahiplerine va’dedilen cennetin misali (ÅŸudur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı deÄŸiÅŸmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren ÅŸaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir maÄŸfiret vardır. Hiç (böyle mükafatlanan bir kiÅŸi), ateÅŸin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını ‘parça parça koparan’ kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu? (47 Muhammed Suresi, 15)
Bu ayette çevrilen “şaraptan ırmaklar” kelimesinden yola çıkarak şarabın bir içecek olarak cennette olduğu ve dolayısıyla övüldüğü iddia edilmektedir. Fakat bu ayette geçen kelimenin karşılığı ve bunun anlamına bakıldığında hatanın nerede yapıldığı anlaşılacaktır.
Ayetin orijinalinde de “şarap” kelimesi geçer ve Türkçe’ye direkt olarak “şarap” diye tercüme edilir. Fakat Arapça’daki “şarap” kelimesinin karşılığı ile Türkçe’deki “şarap” kelimesinin karşılığı aynı değildir. “Şarap” kelimesi Arapça “içmek” anlamına “şerebe” fiilinden türer. Şarap içilecek olan her şeydir. Fakat bu kelime Arapça’dan Türkçe’ye geçerken anlam kaymasına uğramış ve “içki” anlamında “şarap” olarak anlamlandırılmıştır.
Kuran’da ise “şarap” ve “alkollü diğer içecekler” için “Hımır” kelimesi kullanılmaktadır. Kur’an’da da “alkollü içecek” (Türkçe’deki şarap) anlamında bu kelime kullanılmaktadır.
Ey iman edenler, içki (Hımır), kumar, dikili taÅŸlar ve fal okları ancak ÅŸeytanın iÅŸlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluÅŸa erersiniz. Gerçekten ÅŸeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz deÄŸil mi? (Maide Suresi, 90-91)
Ayrıca Allah Kur’an’da cennet içeceğinin sarhoşluk vermediğini başka bir ayette ayrıca şöyle ifade etmektedir.
Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve kadehler ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. (Vakıa Suresi,18-19)
Dolayısıyla iki dil arasındaki bu anlam karmaşasından faydalanılarak bu eleştiriler yapılmaktadır. Oysa ayette geçen kelimelerin gerçek anlamları bulunup, kelimeler buna göre düşünülürse sonuçta ortada bir çelişki olmadığı görülür.

Şimdiye kadar 8 yorum var. »

 1. Evet bende bu ayetlerden ve sizin konuya getirdiÄŸiniz açıklama doÄŸrultusunda size katılıyorum.Zaten cennete giripte (ki insanları tanıdıkça çok az sayıda insanın cennete gireceÄŸini düşünüyorum) bizlerin anladığı tarzda bir sütten ırmakla veya içilecek diÄŸer içkilerle karşılaÅŸacaklarını da düşünmüyorum.Burada belki de bu konu bizlere mükemmel bir cenneti anlatabilmek için kullanılmış bir ifade tarzıdır.Bunu bilemeyiz.Hele hele Kur’anda geçen ayetlerden yola çıkarak bu hayli zor görünüyor.
  Benim bu konuda asıl kafama takılan şu:
  Biliyorum ki bizleri yaratan, sonuçta sınavdan geçirerek tekrar diriltecek ve hesaba çekecek olan ALLAH niçin insanlığa elçi tayin ettiği diğer peygamberlere ve kavimlere(topluluklara) değişik kurallar ve yasaklar getiriyor?Mesela Hristiyan toplumlar resmen bazı ayinlerini kiliselerinde içki içerek kutluyorlar.Haa asıl İsa Peygamberimize vahiy olan ayetlerde yasaklanmıştır düşüncesi de olabilir ama zannetmiyorum.Eğer olsaydı mutlaka bazı hristiyan toplumlar tarafından hatırlanır ve uygulanırdı diye düşünüyorum.Özellikle zamandan münezzehtir diye inandığımız Allah kavramında bu bana garip geliyor.Allah İsa Peygamber döneminde yaşayan insanların bu öğretileri mahfedeceklerini, kısa bir zamandan sonra başka bir topluma başka bir Peygamber göndereceğini elbetteki biliyordu.Hal böyle iken niçin bazı konularda farklılıklar var?Allah ta sanki gelişen olayları gördükçe durumu düzeltme yolunu seçiyor gibi algılıyorum.Evet şunuda düşünmüyor değilim: İnsanların birden bazı yasaklara uymada zorluk çekeceklerini, bu nedenlede tabiri caizse alıştıra alıştıra öğretiyor da olabilir.Ki bu durumu Kuranda birçok konuda görüyoruz.Benim bu sözlerim ilk bakışta sanki bir imansız kişinin sözleri gibi anlaşılmış olabilir.Hayır tam tersi.İNANIYOR VE SADECE DAHA DOĞRUYU öğrenme arzusundayım.Sizlerin bu tarz konulara çok daha ilginç yaklaşımlarınızın olduğunu bilmekteyim vede yararlanmak istiyorum.Bu zamandan münezzehlik konusu baya kafamı kurcalıyor.Konuyu biraz açarda açıklayabilirseniz sevineceğim.
  Sitenizin uzun zamandır takipçisiyim.Bu oluşan probleminize de baya üzüldüm.Çok ilginç ve güzel tartışmalar vardı.İnşallah hepsi geriye döner.Sizleri seviyor ve saygılar sunuyorum.İyi çalışmalar.

 2. Sayın admin.
  Konuyla ilgili olmasa da bir önceki yazımda sizlerin açıklamasını dikkatle beklediğim bir yazım vardı.Yazım sitede görülüyor ancak sizin konuyla ilgili bir alt yazınızı göremiyorum.Acaba ben mi bulamıyorum yoksa sizin bir ilaveniz olmadı mı?A.Yavuz

  XXXX
  Ben ilave bir şey yazmadım.
  Admin
  XXX

 3. sitenize ilk defa giriyorum internette bi dövme yasak araştırması yapıordm sizin sitenizi denk gelip girdim bende bi soru sorim dedim inş. cvp gelir geriyee benım sorumm
  Dinde dövme yada kuran’da dövme yaptırmak gibi yasak ÅŸeyler var diorlar dinimizce dövme yasak mı yada kuran-ı kerim’de dövme yasakmı ben sadece bunu cevabını istiyorum verirseniz tÅŸk ederim

  XXX
  Kuran’da dövmenin yasak olmasıyla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.
  Admin
  XXX

 4. Yanılmıyorsam soru ÅŸuNedn Allah Dünya hayatında Åžarabı yasaklamış da ahiret hayayatında serbes veya helal oluyor. VerdiÄŸiniz Ayet örneklerine Aynen katılıyorum Kur’an dünya hayatında insanlara zararlı olan herÅŸeyi yasaklamış helal veya faydalı olan bütün yiyecek ve içecekleri serbest bırakmıştır.7/157- Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve Ä°ncil’de (geleceÄŸi) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliÄŸi) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz ÅŸeyleri helal, murdar ÅŸeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; iÅŸte kurtuluÅŸa erenler bunlardır Allah Yarattığı Kulu En güzel bilendir Dnya hayatında ÅŸarap haramdır.. Ahiret Alemi ise Yeni Bir Yaratılıla yaratılıp orada konum farklılaşıyor.56/3535- Gerçek ÅŸu ki, Biz onları yeni bir inÅŸa (yaratma) ile inÅŸa edip-yarattık.Anne karnındaki çocuÄŸun dünya hayatına gelmesi ile yaÅŸamın deÄŸiÅŸtiÄŸi gibi Dünya hayatından Ahiret hayatına geçildiÄŸinde yaÅŸam deÄŸiÅŸmektedir Cehennemde olanlar ateÅŸin onları yaktığı halde derilerinin tekrar yenilenerekEbedi olarak acı çekmelerinin devam etmesi gibi. Ayette ifade edildiÄŸi gibi”BaÅŸlarını AÄŸrı tutturmayanve kendilerinden geçirmeyen” ifadesiyle dünyadaki içkilerden farklılığını izah ediyor demektir. Bunlar Kuranda çeliÅŸki doÄŸurmaz. Åžunu Ä°yi Bilmek lazımdır ki Gerçekten kuranda çeliÅŸki yoktur. EÄŸer çeliÅŸkili gibi gördüğümüz ayetleri derinden derine incelersek o çeliÅŸkisizliÄŸi mutlaka yakalarız3- O, biri diÄŸeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çeliÅŸki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. Ä°ÅŸte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?

  4- Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.

  alışma ve gayretinizden dolayı sizi tebrik ediyor selam ve sevgiler sunuyorum.

  .

 5. Allah peygamberleri vasıtasıyla çeÅŸitli dinlere diÄŸer bir dine koymadığı yasaklar getirmiÅŸtir.Mesela insanoÄŸlunun cennetten kovulmasına sebep olan yasak meyve adem ile havvaya bildirildiÄŸi halde din kitaplarımızda adı verilmemiÅŸ dolayısıyla böyle bir yasağımız yok bunun yanında Kur’anda geçen içki ilk baÅŸta deÄŸil içki içip dinini imanını zarara sokanlar için zaruret olmuÅŸ ve inmiÅŸtir incilde ÅŸarap yasağı yoktur yani isa peygamberin ümmetine deÄŸildir o yasak domuz etinin de onlara yasak edilmediÄŸi gibi yine musevilerin yasaklarının ne olduÄŸuna kur’anda da deÄŸinilir fakat islamiyette bu yasaklar yoktur.Bütün bunlar indirilen kavmin yasaklarıdır ve allahın kulun iradesini ve kulluk bilincini sınamak içindir kanımca.Saygılar.

 6. Teşekkürler yazı için dostlar.

 7. ayetlerde cennet için orda boş söz işitmezsiniz diye belirtilir.içki içen adamın işi ise tam tersi küfür,boş ve saçma sözlerdir.cennette içilenin verdiği sarhoşluğun dünyadaki içilen alkolün verdiği sarhoşluğa benzemediği gün gibi 2 kere 2: 4 edercesine ortadayken burada da ateistlerin ayetleri çarpıtma gayretinin mantıksızlığı bir kez daha ortadadır.

 8. amenna cennette sarhoÅŸuk yok.sarhoÅŸluk kelimesini kullanmamdaki asıl sebeb ateistlerin ayetlerde geçen içkinin sarhoÅŸluk verici olduÄŸuna inanmalarının ardında yatan ”içki =sarhoÅŸluk”durumuna ,bu düz mantığın anlamsızlığına dikkat çekmek istememdi. yani boÅŸ söz iÅŸitilmeyen cennette dünyadaki gibi bir sarhoÅŸluk,dolayıyle bildikleri sarhoÅŸ eden alkolün olamayacağını izah etmek için.

Yorum yapın

Advertisment ad adsense adlogger