Kuran Mucizeleri

Şer-kötülük Allah’tan mı gelir?

Bu konuda eleştiri yapılmaya çalışılan Nisa Suresindeki iki ayettir. Önce bu ayetlere bakalım:
Her nerede olursanız, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edilmiÅŸ ÅŸatolarda olsanız bile. Onlara bir iyilik dokunsa: “Bu, Allah’tandır” derler; onlara bir kötülük dokunsa: “Bu sendendir” derler. De ki: “Tümü Allah’tandır.” Fakat, ne oluyor ki bu topluluÄŸa, hiç bir sözü anlamaya çalışmıyorlar? Sana iyilikten her ne gelirse Allah’tandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; ÅŸahid olarak Allah yeter. (4 Nisa Suresi – 78/79)

19 Mucizesi

Kuran’da tekrar eden sayıların dışında 19 sayısının ayrı bir önemi vardır. 19 sayısıyla ilişkili olarak bazı kelimler ve harfler Kur’an içinde mucizevi bir şekilde yerleştirilmiştir. Allah Müddessir suresinde 19 rakamına dikkat çekerek “Onun üzerinde on dokuz vardır.” (Müddessir,30) buyurmaktadır. Harflerin mucizevi bir şekilde sıralanışına dikkat edildiğinde, Kuran’ın Allah katından gelen bir kitap olduğu gerçeği bir kez daha ortaya konmaktadır.

MATEMATÄ°KSEL MUCÄ°ZELER

Gün, günler ve ay kelimeleri
Kuran’da tekil olarak gün ( yevm) kelimesi tam 365 sefer geçer. Dünya güneş etrafındaki bir turu olan bir yıl yani 365 gündür. Gün kelimesinin çoğul kullanımı olan (eyyam, yevmeyn) kelimeleri ise tam 30 değer geçer. Kuran’da ay (senenin ayı anlamında) tam 12 sefer geçer. Bilindiği gibi bir sene 12 ay vardır. Gün kelimesi tüm çekimleriyle Kuran’da tam 475 sefer geçer. Bu 19’un tam 25 katıdır. Bu sayının 19 katı olmasının bir önemi vardır. Bunun dışında da 25 sayısının Güneş için ayrı bir önemi vardır. Dünya Güneşin etrafında bir yılda döndüğünde kendi ekseni etrafında 365 kere dönmüş olur. Güneş ise kendi etrafında bir yılda tam 25 sefer döner. Ayrıca 25’in katsayısı olan 19’un Güneş-Dünya-Gün kavramları bağlamında önemi vardır. Çünkü Dünya’nın, Güneş’in ve Ay’ın aynı hizaya geldiği Meton devri; 19 Dünya yılında bir oluşur.

RUMLARIN GALİBİYETİ VE YERİN EN ALÇAK BÖLGESİ

Rum suresinde Allah o dönem için gelecekte olacak bir olay ile ilgili bir haber vermiştir. Buna göre savaş halinde olan Bizanslılar ( Rumlar) ve Persler arasıdaki savaşta yenik durumda olan Romalıların 3 ile 9 yıllık bir süre içinde tekrar galip geleceği bildirilmiştir.
Rumlar yenilgiye uÄŸradılar. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinin ardından yeneceklerdir. Üç ile dokuz yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün inananlar sevineceklerdir. (30 Rum Suresi, 24)

AD KAVMÄ° VE Ä°REM ÅžEHRÄ°

Kuran’da geçen kıssaların benzeri genelde Tevrat ve İncil’de de vardır. Örneğin bazı farklılıklar olsa da İbrahim kıssasının bir bölümünü, Musa kıssasını, Yusuf yada Lut kıssasını bu kitaplarda da bulabilirsiniz. Bu kıssalar içinde Ad kavmi hakkındaki bilgiler ise diğer kitaplarda yoktur.

FÄ°RAVUN VE MELÄ°K ARASINDAKÄ° FARK

Hiyeroglif yazısının okunması Haman kelimesi dışında Kuran’da geçen başka detayları da ortaya çıkarmıştır. Bunlardan birisi de Mısır meliki ile Firavun arasındaki farktır. Kuran kıssalarından sadece Musa kıssası Mısır’da geçmez.

FÄ°RAVUN VE HAMAN

Musa ve onun Firavunla mücadelesi Kuran’da en çok yer alan kıssadır. Bu kıssada Eski Mısır ve Firavun’un yaşantısı hakkında bir çok detaya yer verilir. Firavuna karşı toplumun tavrından ve toplum içindeki konumundan, Firavun’un yardımcısı Haman gibi değişik konular hakkında fikirler elde edilebilmektedir. Kuran’da geçen Haman ismi bazı Hıristiyanlar tarafında eleştiri sebebi olmuştur. Çünkü Haman ismi Tevrat’ta Ester’in hikayesinde geçer ve burada Haman, İsrail oğullarına kötülük yapan Pers kralının yardımcısı olarak belirtilmektedir. Bu nedenle Bazı Hıristiyan araştırmacılar Haman isminin Kuran’da yanlış geçtiğini iddia etmişler ve bunu Kuran’ın Tevrat’tan kopyalandığı iddiasına delil olarak göstermeye çalışmışlardır.

PARMAK UÇLARI

Yeryüzünde yaşanan milyarlarca insanın bir birinden farklı özellikleri vardır. Bu özellikler içinde en belirgin olan ise parmak izleridir. Herkes farklı parmak izine sahiptir. Parmak izleri anne karnındayken şekillenir ve ölene kadar da kalıcı bir yara alınmazsa aynı kalır.

BEBEĞİN CİNSİYETİ

Anadolu geleneÄŸinde erkek çocuÄŸa verilen önem açıktır. Hatta geçmiÅŸte, kadınların kocalarına erkek çocuk doÄŸuramadıkları için suçlanıp boÅŸanmaya mecbur bırakılmalarına bile rastlanmıştır. Sadece Türk toplumunda deÄŸil, dünya üzerinde bir çok toplumda benzer haksız uygulamalara tarih içinde rastlanmıştır. Tarih, 8. Henry’nin kendisine kız çocuk verdiÄŸi için eÅŸi Catherine’i boÅŸamasına benzer olaylarla doludur. Günümüzde tümüyle terk edilmeye baÅŸlanan bu davranış ve suçlamada iki büyük hata vardır.

Ä°NSAN YARATILIÅžINDAKÄ° MUCÄ°ZELER

A- Karışımlı sudan yaratma
Kuran’da meni için karışımlı su ifadesi kullanılmaktadır. İnsan suresinin ikinci ayeti şöyledir:
Gerçekten de insanı karışımlı bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık. (76 İnsan Suresi, 2 )
Mikroskop icat edilene kadar insan vücudundaki bir çok sistem, organ veya dokunun nasıl çalıştığı bilinemiyordu. Mikroskobun bilim dünyasında kullanılmaya başlaması ve daha sonra elektro mikroskobun keşfi insan bedeninin gizemini gözler önüne serdi. Yapılan analizler sayesinde meninin, birçok ayrı merkezde üretilen ayrı maddelerin karışımı olduğu anlaşıldı.

DENÄ°ZLER ARASINDAKÄ° ENGEL

Birbiriyle komşu iki denizin sularının birbiriyle karışmaması Kuran’da şöyle bildirilmektedir.
İki denizi salmıştır, birbirleriyle birleşiyorlar. Aralarında bir engel vardır, birbirlerinin sınırını aşmıyorlar. (55 Rahman Suresi, 19-20)
İki denizin birbiriyle karışmamasına en çarpıcı örnek Cebelitarık’ta gözlemlenebilmektedir. Akdeniz’in suyu ile Atlas Okyanus’un suyu birbiriyle bu boğazda karşılaşmasına rağmen, iki taraf birbirine karışmamaktadır. Aynı şekilde bir çok yerde benzer durum gözlemlenmektedir.

Advertisment ad adsense adlogger