Ad Kavmi Kaç Günde Helak Edilmiştir?

Ad Kavmi hakkındaki ayetlerde kavme gelen felaket süresi ve geliş şekliyle ilgili bazı bilgiler vardır. Bu ayetlerdeki ifadelerin birbiriyle çeliştiği iddia edilse de ayetler objektif bir şekilde okunup, değerlendirildiğinde durumun farklı olduğu görülecektir. Konuyla ilgili ayetlerde geçen ifadeler şöyledir:


Biz, o uğursuz (felaket yüklü ve) sürekli bir günde üzerlerine ‘kulakları patlatan bir kasırga’ gönderdik. (54 Kamer Suresi, 19)


(Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. (69 Hakka Suresi, 7) 


Kamer suresinde de Hakka suresinde de söylenen ayrı ve anlatılanlar da ayrıdır. Kamer suresinde kasırganın gelişi yani başlangıcı uğursuz bir günde olduğu bildirilirken, Hakka suresinde ise bu gelen kasırganın yedi gece ve sekiz gün sürdüğü açıklanmaktadır. Yani iki ayet birlikte düşünüldüğünde Ad kavmine gelen felaket uğursuz bir günde gelmiş ve geldikten sonra da yedi gün sekiz gece aralıksız sürmüştür.

Bir cevap yazın