Allah’tan Başka Yardımcı Var Mı? Melekler Yardımcı Mı?

Ayetlerin konu akışından kopartılmasıyla ayetlere farklı anlamlar yüklenmesi, Kuran’a karşı getirilen eleştirilerde çokça uygulanan bir yöntemdir. Bu örnekte de aynı yöntem uygulanarak görüntüde bir çelişki yaratılmaya çalışılmaktadır. Oysa ayetlerde söylenen ifadeler konu bütünlüğü içinde değerlendirildiğinde durumun çok daha farklı olduğu görülür. Bu iddiaya konu olan ayetler şunlardır:


Yerin, göklerin egemenliğinin Allah’a ait olduğunu ve Allah’tan başka bir sahip ve yardımcının olmadığını bilmez misin? (2 Bakara Suresi, 107) 
Siz ne yeryüzünde ne de gökte bunu engelleyemezsiniz. Sizin Allah’tan başka Sahibiniz ve Yardımcınız yoktur. (29 Ankebut Suresi, 22)
“Dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınız biziz. Orada canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. (41 Fussilet Suresi, 31)


Eğer yukarıdaki ayetlerin öncesindeki ve sonrasındaki ayetler okunursa konu anlaşılacaktır. Fussilet suresinin 31. ayetinde meleklerin hem dünya da hem de ahirette iman edenlere yarımcı olacağı bildirilmektedir. Bu iman edenler için geçerli bir durumdur. Fakat inkar edenler için aynı durum söz konusu değildir. Yukarıdaki Bakara suresi ve Ankebut suresindeki ayetlerin akışına bakarsanız, burada inkar edenlerden söz edildiği ve eğer inkar ederseniz, onlar için Allah’tan başka yardım olmadığını söylediği görülecektir. Burada söylenen eğer inkar edilir ve başka putlara tapılırsa onların yardımı olmaz, onların hiçbir gücü yoktur, yardımcı olabilecek tek güç inkarcılar için Allah’tır. Bu yüzden Allah puta tapanları yalnızca Allah’a inanmaya çağırmaktadır.

Bir cevap yazın