Sadaka Verilmeli Mi Verilmemeli Mi?

Mücadele suresindeki arka arakaya gelen iki ayet arasında bir çelişki olduğu iddiası vardır. Bir ayette verilen bir hüküm diğer ayette kaldırıldığı iddia edilmekte ve bununda bir çelişki oluşturduğu söylenmektedir. Mücadele suresindeki ayetler şöyledir:

Ey inananlar, elçiyle özel görüşme yapacağınız zaman, görüşmenizden önce (yoksullara) bir sadaka verin. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Veremiyorsanız, Allah Bağışlayandır, Rahimdir. (58 Mücadele Suresi, 12)

Özel görüşmenizden önce bir sadaka vermekten çekindiniz mi ki onu uygulamadınız? Allah tevbenizi kabul eder. Namazı gözetin, zekatı verin, Allah’a ve elçisine uyun. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (58 Mücadele Suresi – 13)

İki ayet arasında bir çelişki yoktur. Mücadele Suresi’nin 12. ayetinde Allah iman edenlerden peygamber ile görüşmeden önce sadaka vermelerini emretmektedir. 13. ayette ise peygambere sadaka vermeden görüşenleri eleştirmekte ve onların tövbe etmelerini istemektedir. 13. ayette bildirilen şey, 12. ayette bildirilen hükmü kalkmamaktadır. Yine peygambere görüşmeden önce sadaka verilmesi hükmü geçerlidir. Sadece bunu yapmayanların tövbe etmesi bir sonraki ayette bildirilmektedir.

Bir cevap yazın