Ayın Yörüngesi

Ay hakkında Kuran’da verilen bir detay ise onun yörüngesinin şekli hakkındadır. Yasin suresinde bu konu şöyle geçmektedir:


Ay’a da bir takım evrelerle ölçü biçtik. Nitekim o eski bir hurma dalı gibi döner.
(36 Yasin Suresi, 39)

Ayın hareketlerinin bir takım evrelerini olduğu belirtilip, bu hareketlerin eski bir hurma dalı gibi döndüğü belirtilmektedir. 

Bu ayetteki benzetmeyi anlamak için ayın hareketine daha yakından bakmak ve eski hurma dalının şekliyle karşılaştırmak gerekir. Ayın Dünya etrafında dairesel bir hareket yaptığı düşünülse de aynı zaman da güneşin etrafında da dönmektedir. Bu nedenle Ay’ın hareketi Dünya ve Güneşin çevresindeki iki hareketi birlikte değerlendirildiğinde dairesel bir hareket değil, “S” şeklinde inişler ve çıkışlar çizen bir yörüngede hareket ettiği ortaya çıkacaktır.


Eğer ayette belirtildiği gibi bir kurumuş hurma dalına bakılırsa onun da şeklinin ayın yörüngesine benzediği ortaya çıkacaktır.

Çıplak gözle bakıldığında, astronomik bilgi birikimi olmaksızın böyle bir detayın bilinmesine imkan olmadığı ortadadır. Allah bizlere bu tarz detayları Kuran’da bildirerek, doğruyu bizlere ulaştırmıştır.
Ayın hareketleri ile ilgili verilen bir diğer bilgi ise güneşin etkisiyle hareket ettiğidir. Ayette şöyle belirtilmektedir.

Ve Güneş, ve onun parıltısı Ve uyup onu izlediğinde Ay’a (91 Şems Suresi 1-2)

Ay yukarıda belirttiğimiz gibi sadece dünyanın etrafında dönmekle kalmaz aynı zamanda güneşin etrafında da döner. Güneş de bilindiği gibi sabit değildir ve o da bir yörüngede hareket eder. Dolayısıyla Ay, sadece Güneşin de etrafında dönmez, aynı zamanda güneşin hareketine uyarak onu izler ve Evrende hareket eder.

Şems suresindeki ayette de Allah, Ay’ın Güneş’in etkisiyle hareket etmesine dikkat çekmekte ve ona uyup izlediğini belirtmektedir.

Bir cevap yazın