Evrenin Yok Oluşu (Big Crunch)

Kuran’da sadece evrenin oluşumu hakkında bilgiler yoktur. Evrenin sonu hakkında da bazı açıklamalar bulunur. Enbiya süresinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

O gün Evren’i kitabın sayfalarını katlar gibi düreriz. Ve onu yaratılışa ilk başladığımız duruma iade ederiz. Bu, üzerimizdeki bir vaattir. Elbette, gerçekleştireceğiz. (21 Enbiya Suresi, 104)

Ayetin ifadesi ile evren, tıpkı ilk yaratıldığı hale geri dönecektir. Yani evren yokluktan yaratılmıştır ve ve yokluğa gidecektir. Bilim adamlarının da evreni bekleyen son hakkında yaptığı araştırmalar, aynı sonucu vermektedir. Big bang adı verilen büyük bir patlamayla başlayan evren big crunch denilen bir çöküşle içine çökerek başladığı tekilliğe geri dönecektir. 
Evrenin bu şekilde kapanması astronomide “kapalı evren modeli” olarak bilinmektedir. Evren, ilk patlamanın etkisiyle genişlemeye devam etmektedir. Bu genişlemeyi frenleyen kuvvet ise kütleler arasındaki çekim kuvvetidir.


Havaya fırlatılan bir cisim ilk fırlatmanın etkisiyle bir süre yükselse de, bu yükselmesinin hızı zaman ile orantılı olarak yavaşlar ve bir süre sonra durur. Dünya kütlesinin çekimine dayanamaz. Daha sonra bu süreç geriye işler ve yere doğru düşer. Evrende de ilk patlamanın etkisiyle sürekli birbirinden uzaklaşan maddeler kritik bir uzaklığa ve hıza geldiğinde duracak ve kütlesel çekim kuvvetin nedeniyle tekrar geri dönecektir. İlk başlangıçtaki tekilliğe kadar büzülecek ve evren yok olacaktır. Fizik profesörleri; Renata Kallosh ve Andrei Linde evreni bekleyen sonu şöyle ifade etmektedir:

Evrenin akıbeti, küçülmeye ve yok olmaya doğru gidiyor. Gördüğümüz ve daha uzaklardaki göremediğimiz her şey, bir protondan bile küçük bir nokta şeklinde küçülecek. Sanki kara delik içindeymişsiniz gibi…. Kara enerjinin en iyi tarifinin şu açıklama olduğunu bulduk: Aşama aşama negatif hale gelen bu kara enerji, evrenin dengesinin değişmesine sebep olacak ve büzülüp çökecek… ( Mark Schwartz, “Cosmic ‘big crunch’ could trigger an early demise of our universe”, Stanford Report, 25 Eylül 2002.)

Yeryüzünde var olan tüm canlılar doğar, yaşar ve ölürler. Bu, insanlar dahil tüm canlı varlıkları bekleyen sondur. Gerçekte bakıldığında aynı son cansız maddeler için de geçerlidir. Yıldızlar, yıldız sistemleri, galaksiler de doğar yaşar ve ölürler. Bu, içinde yaşadığımız evreni de bekleyen sondur. Evrenimiz yokluktan var olmuştur ve şu anda yaşamını sürdürmektedir. Zamanı geldiğinde o da yok olacaktır.

Bir cevap yazın