Gök Cisimleri Arasındaki Farklar

Kuran’da yıldızlardan, güneşten, aydan ve gezegenlerden söz edilmektedir. Bu kelimelerin geçtiği ayetlere dikkatli bakıldığında bu gök cesimleri arasında bazı farklar belirtildiği oraya çıkmaktadır. Bu farklar o dönemin teknolojisi ve bilgisiyle bilinebilecek detaylar değildir. Örneğin ayette güneş için şöyle denmektedir:


Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (Güneş) kıldık. (78 Nebe Suresi, 12-13)


Bu ayette Güneş’in bir ısı ve ışık kaynağı olarak kandil kelimesiyle belirtmesi oldukça önemlidir. Ay ile Güneşin birlikte geçtiği ayette ise yine Güneşi kandil olarak belirtirken Ay’ın ise bir ışık kaynağından öte yansıtıcı olduğu ifade edilmektedir.

Ve Ay’ı bunlar içinde bir nur kılmış, Güneş’i de (aydınlatıcı ve yakıcı) bir kandil yapmıştır. (71 Nuh Suresi, 16)

Mürselat suresinde ise yıldızların bir sonu olduğu ve söneceği bildirilmektedir:

Yıldızlar söndürüldüğü zaman (77 Mürselat Suresi, 8 )

Yıldızların bir yakıtının olduğu ve zamanı geldiğinde bu yakıtın tükenip yıldızların söneceği, günümüzden 14 asır öncesinin teknolojisiyle bilinmesi imkansızdır. Kuran’da yıldızların söneceği bildirilirken onların yörüngelerinde olan gezegenlerin ise dağılacağı vurgulanmaktadır.

Gezegenler saçıldığı zaman (82 İnfitar Suresi 2 )

Kıyamet hakkındaki bir haberin verildiği bu ayette, yıldızların söndüğünde onların yörüngesinde bulunan ve yıldızların çekim gücüyle bu yörüngedeki hareketini sürdüren gezegenlerin de bu etkiden kurtulup bulundukları yörüngeden sapacakları bildirilmiştir. Yıldızların söndüğünden söz edilirken gezegenler hakkındaki bu detay ayette vurgulanmış ve onların savrulacağı belirtilmiştir. Ayete verilen bu bilgiler Kuran’ın Allah sözü olduğunu bir kez daha insanlara göstermektedir.

Bir cevap yazın