Gökyüzünün Koruyucu Özelliği

Dünya yaşam için özel olarak tasarlanmış bir gezegendir. Sahip olduğu yüzlerce özelliklerden bir tanesi olmasa yeryüzünde yaşam imkansız hale gelirdi. Bu özelliklerden bir tanesi de atmosferin koruyucu özelliğidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, Kuran’da gökyüzü ifadesinin, daha önce de açıkladığımız gibi, hem uzay için hem de atmosfer için kullanılmış olmasıdır.Atmosferin bu özelliğini Allah kendi yaratışının bir delili olarak insanlara gösterir. Enbiya suresindeki ayet şöyledir:


Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyorlar. (21Enbiya Suresi, 32 )

Sahip olduğumuz atmosferin yeryüzünü ve yaşamı koruyucu bir çok özelliği vardır ve bunlar ancak günümüz bilimiyle tespit edilebilmiş olan özelliklerdir. Bunlardan ilki atmosferin göktaşlarından yeryüzünü korumasıdır. Dünyanın çevresinde 10bin kilometrelik bir atmosfer vardır. Bu atmosfer saydam gazlardan oluşsa da, buradan geçmek isteyen gök taşları için koruyucu bir kalkan görevi görür. Atmosferdeki sürtünmeden dolayı dünyaya yönelmiş olan göktaşları yanarlar ve tamamına yakını yeryüzüne düşmeden küle dönüşür. Ulaşabilenler tamamına yakını ise, yanmadan dolayı küçülüp etkisiz hale gelirler. Eğer atmosferin bu etkisi olmasa Dünya’nın ne duruma geleceğini anlamak için sadece ayın yüzeyine bakmamız yeterli olacaktır. Ay koruyucu bir atmosfere sahip olmadığı için sürekli olarak meteor bombardımanı altındadır. Meteorların çarpmalarından dolayı ay yüzeyi büyük kraterlerden oluşmuştur.


Bunun dışında atmosferde bulunan ozon tabakası güneşin canlılık için zararlı olan ışınlarını engellerken, bitkiler dolayısıyla tüm canlılık için yaşamsal öneme sahip olan faydalı ışınları ise geçirir. Atmosferin bu özelliği de Dünya için hayati öneme sahip koruyucu bir özelliktir. Atmosferin bir diğer koruyucu özelliği ise dünya ısısını içeride tutması ve uzayın soğuğundan yeryüzündeki yaşamı korumasıdır. Uzayın sıcaklığı -270 derece civarındadır. Eğer güneşten gelen ısı atmosfer vasıtasıyla korunmasa dünya çok hızla soğuyacak ve yaşam imkansız hale gelecektir. Dolayısıyla Güneş ışıkları atmosfer vasıtasıyla tutularak uzayın soğuğundan korunmuş olur.

Atmosfer, ısının uzay boşluğuna dağılmasını önleyerek koruyucu özelliğini geri dönüştürücü olarak yerine getirmiş olur. Yine bir başka Kuran ayetinde Atmosferin geri dönüştürücü olma özelliğine şöyle dikkat çekilmektedir:

Ve O geri çeviren gök, (86 Tarık Suresi, 11)

Takdir edilecektir ki, atmosferin bu koruyucu özellikleri günümüzden 14 asır önce bilinmesine imkan yoktur. Gökleri yerleri ve arasındaki her şeyi kudret eliyle yaratan Yüce Allah, yarattığı dünyanın bu özelliğini yüzlerce yıl önce, teknolojik olarak insanlar tarafından bilinmesine imkan olmayan bir dönemde, vahyettiği kitabında insanlara bildirmiştir.

Bir cevap yazın