Her Şeyin Çiftler Olarak Yaratılması

İngiliz bilim adamı Paul Dirac, “Parite” adıyla bilinen çalışmasıyla 1933 yılında Nobel Fizik ödülünü kazanmıştı. Ona bu ödülü kazandıran çalışma kısaca maddenin eşler halinde yaratılmasıydı. Maddenin antimadde denilen bir eşi olduğu bu buluşla ortaya konmuştu. 


Sadece insanların yada hayvanların değil bitkilerin ve daha bilinmeyen bir çok şeyin eşinin olduğu ise Paul Direk’ten yüzlerce yıl önce söyleyen başka bir kaynak vardır. Bu kaynak 14 asır önce bilimin ve teknolojinin gelişmediği Arap çöllerinde yaşanan bir kişiye vahyedilen Kuran’ı Kerim’di.

Allah Kuran’da şöyle buyurmaktadır:

Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi benliklerinden ve daha bilmediklerinden hepsini eşler halinde yaratan çok yücedir. (36 Yasin Suresi, 36 )

Yasin suresindeki bu ayette Allah bitkilerin, insanların ve bilmediklerimizden her şeyin eşler halinde yaratıldığını vurgulamaktadır. Bugün hayvanlar ve insanlar dışında madeninin her parçasının da bir eşinin olduğu bilimsel çalışmalar sonucunda bilinmektedir. Atom, evrende var olan her şeyin yapı taşıdır. Atom üzerinde çalışmalar yapıldıkça Protonun karşı eşi antiprotonun, Elektronun karşı eşi pozitronun, nötronun karşı eşi antinötronun varlığı ortaya çıkmıştır. Yasin suresindeki bu ayet dışında da bitkilerin eşler halinde yaratıldığına ayrıca dikkat çekilir.

O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, bunu görmektesiniz. Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. (31 Lokman Suresi, 10)

“Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık.” (20 Taha Suresi, 53)

Kuran’da bitkilerin çift olduğu dişisi erkeği bulunduğu bildirilirken, bunun bilimsel yöntemlerle keşfi 100 yıl öncesine dayanır. Botanikçilerin de bitkilerin farklı cinslerinin olduğunu fark etmeleri ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşebilmiştir.

Gerçekten de ayette belirtildiği gibi, tohumlu ve çiçekli bitkilerde erkek ve dişi üreme organları mevcuttur. Bu organlar dişi ve erkek hücreleri üretir. Dişi organının içinde şişkince bölümde bulunan tohum taslaklarında dişi hücreler vardır. Erkek üreme hücreleri ise erkek organı tarafından üretilen çiçek tozlarının içinde bulunur. Çiçek tozları böcekler rüzgar ve buna benzer yollar vasıtasıyla erkek organdan dişi organa gider burada erkek ve dişi üreme hücreleri birleşerek döllenme gerçekleşir. Döllenme sonucunda tohumlar ve ondan da bitkiler oluşur.

Bir cevap yazın