Rüzgarın Aşılayıcı Olması

Bulutların rüzgarlar vasıtasıyla bir yerden diğerine hareket etmesi gözlemle tespit edilecek bir durumdur. Fakat rüzgarın bulut oluşumu üzerinde başka bir etkisi var. Rüzgarlar su buharını aşılayarak bulut oluşumunu sağlarlar. 


Denizlerin ve diğer suların da yine rüzgar ya da dalga hareketlerinden dolayı köpüklenme nedeniyle “Aerosol” adlı hava kabarcıkları oluşmaktadır. Bunlar yine rüzgarların etkisiyle karadan sürüklediği tozlarla karışarak Atmosfer’in üst katmanlarına doğru havalanır. Rüzgarların yükselttiği bu aerosol ve toz parçacıkları su buharı ile birleşir, su buharı bu parçacıkların etrafında yoğunlaşır. Bu aşılama ile su buharları bir araya gelerek dev bulutları oluştururlar.


Bu aşılama olmasa sadece su buharından bulutlar oluşamaz.
Suni olarak yağmur oluşturmak için üretilen yağmur bombaları da işte bu prensip doğrultusunda çalışır. Rüzgarın toz ve aeresolü atmosferin üst katmanlarına yükseltmesini beklemeden, yağmur bombasıyla bu karışım atmosfere atılır ve bulut oluşumu meydana getirilmeye çalışılır.


Ancak son yüzyılda anlaşılan rüzgarın aşılayıcı olma özelliği, Kuran’da bizlere yüzlerce yıl önce bildirilmiştir. Allah Rüzgarların bu özelliğini ayette şöyle açıklamaktadır:


Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık… (15 Hicr Suresi, 22)
Böyle bir teknik konunun hiçbir gelişmiş a

let olmadan sadece çıplak gözle değerlendirerek tespit edilmesinin imkansız olduğu açıktır. Yüce Allah, bu tarz detayları insanlara bildirerek, Kuran’ın kendi sözü olduğu gerçeğini de ortaya koymaktadır.

Bir cevap yazın