Toprağın Titreşimi

Hac Suresinde Yüce Allah, yağmurun yağmasından sonra topraktan oluşan titreşimden söz eder. Toprağın bu özelliği 5. ayette söyle ifade edilmektedir.


…Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, ancak üzerine su yağdırdığımız zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten bir şeyler bitirir. (22 Hac Suresi, 5)


Gözle gözlemlenemeyecek kadar küçük olan bu titreşim, İngiliz Botanikçi Robert Brown tarafından 1828 yılında mikroskop altında tespit edilmiştir.
Toprağın üzerine düşen su damlacıkları bir hedef olmaksızın birçok yönde hareket eder. Suyun toprağa düşmesiyle topraktaki farklı moleküller arasında elektrik akımı oluşur. Toprağın parçacıkları iyonlaşır. Elektrik akımının düşüşüyle pozitif iyona, yükselişiyle negatif iyona dönüşüm olur. Suyun toprağa gelişiyle iyonik moleküller titreşir. Bu hareket, suyun toprağın üzerine düşmesiyle oluşan bir süreçte gerçekleşir. Botanikçi Robert Brown’ın keşfettiği bu harekete Brown Movement (Brown Titremesi) adı verilmiştir. Brown titremesinin 19. yüzyılın başında bulunmasına rağmen daha sonra hakkında bazı spekülasyonlar yapılmıştır. Brown’ın yaşadığı dönemde var olan mikroskopların böyle bir olayı gözlemlemeye yeterli olmadığı iddia edilmiş ve Brown’ın çalışmalarının abartılı olduğu eleştirilerinde bulunulmaya çalışılmıştır. Bu karşı iddialardan dolayı Brown’ın keşfinden tam 165 yıl sonra aynı gözlem bir daha video kayıtları kullanarak yapılmıştır ( Ford, Brian J., [lecture] An Evening with Brian: The Proof of Brownian Movement. Inter Micro 92, McCormick Center, Chicago, Illinois, 2000h, 13 July 1992.) Sonuçlar son derece ilgi çekicidir. Brown’ın keşfinde hiçbir abartı olmadığı ortaya çıkmış ve bu titreşim tekrar tespit edilmiştir. Burada biraz durup düşünmemiz gerekir. Kuran’ın inişinden tam 12 asır sonra mikroskoplar kullanılarak bir keşif yapılıyor ve keşif mikroskoplar yeterli olmayabilir gerekçesiyle eleştiriyor. Daha sonra, çok daha gelişmiş teknoloji kullanılarak aynı gözlem tekrarlanıyor ve benzer bir sonuca ulaşılıyor.


Brown movment adı verilen bu titreşim hakkında bilgi keşfinden yüzlerce yıl önce, Rabbimizin sözlerinden oluşan Kuran’ı Kerim’de insanlara bildiriliyor. Bu detay bilgi bir defa daha bizlere Kuran’ın Allah’ın sözü olduğunu bizlere göstermektedir.

Bir cevap yazın