Yeryüzünün ve Gökyüzünün Tabakaları

Kuran mucizeleri içinde en çok bilinenlerden birisi de yeryüzünün ve gökyüzünün katmanları hakkındaki bilgidir. Yüce Rabbimiz Kuran’da şöyle buyurmaktadır:


Allah yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratandır. Emir bunların arasında sürekli iner ki Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah’ın bilgisiyle her şeyi kuşattığını bilesiniz. (65 Talak Suresi, 12) 


Allah Kuran’da yerin ve göğün 7 ayrı tabakadan oluştuğunu bildirmektedir. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda da aynı sonuca ulaşılmaktadır. Yeryüzünün 7 tabakası şöyledir:

(1) Yeryüzünün en dışında Dünya’mızın 4’te 3’nü oluşturan Litosfer’in Su tabakası bulunmaktadır. (2) Bu tabakanın altında Litosfer’in Kara tabakası gelmektedir ve bu tabakalar diğer tabakalara göre çok incedir. (3) Bu tabakaların altında üst Manto bölümü vardır. (4) Onun altında ise plastik özellikleri gösteren Astenosfer vardır. (5) Bu tabakanın altında Alt Manto vardır. Bu tabakanın birleşiminde silikon, magnezyum, oksijen gibi maddeler vardır, ayrıca demir, kalsiyum, alimünyum da içerdiği söylenmektedir. (6) Bu tabakanın altında Dış çekirdek bulunur ve yerkürenin hacminin %30’una yakınını oluşturur. Buradaki sıvı, Dünya’mızın dönüşüyle beraber oluşturduğu dinamo ile yerküremizin çevresindeki koruyucu manyetik alanı meydana getirmektedir. (7) Dünya’mızın merkezinde ise hacim olarak en ince tabakalardan biri olan İç çekirdek bulunmaktadır.

Yeryüzü gibi gökyüzünü oluşturan 7 tabaka ise şu şekildedir: (1)Atmosfer’in Dünya’mıza en yakın katmanı Troposfer’dir. Bu tabakanın kalınlığı kutuplarda 6 km’ye kadar inmekte, ekvatorda 12 km’ye kadar çıkmaktadır. Hava olayları Troposfer’in 34 km’lik kısmında oluşur. Atmosfer’in gazlarının %75’i bu katmandadır. (2) Troposfer’in üzerinde 50 km. kadar yüksekliğe uzanan Stratosfer vardır. (3) Üçüncü olarak Ozonosfer, Ozon Tabakası olarak da anılır ve canlılar için öldürücü etki yapan mor ötesi ışınları tutar. (4) Bunun üzerinde Mezosfer vardır. (5)Mezosfer’in üstünde Termosfer, (6) Termosfer’in üzerinde yeryüzünden 500 km kadar yükseklikteki İyonosfer vardır. Bu tabaka radyo dalgalarını yansıttığı için yeryüzündeki haberleşmeyi mümkün kılmaktadır. (7) Atmosfer’in en üst katı ise Ekzosfer’dir ve 10.000 kilometreye kadar uzanır. Bu katmanda gaz oranı iyice azalmış ve iyonlara ayrılmış durumdadır.

Bir cevap yazın